Gà phân nhóm theo loại
 • MS:868

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều ,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:869

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều ,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.250 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:871

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.250 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  điễm
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:853

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  chuối
  Chân
  trắng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.6 triệu
 • Xem chi tiết >>