Gà phân nhóm theo loại
 • MS:1187

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.2 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.4 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1188

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.1 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.4 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:1189

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  9 lạng
  Màu lông
  điều
  Chân
  trắng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1190

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà khét,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.180 kg
  Màu lông
  khét
  Chân
  vàng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.4 triệu
 • Xem chi tiết >>