Gà phân nhóm theo loại
 • MS:838

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  9. lạng
  Màu lông
  chuối
  Chân
  trắng
  Mào
  cắt
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  2. triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:839

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.1 kg
  Màu lông
  chuối
  Chân
  xanh
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:841

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.1 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  đen
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.8 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:842

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà khét,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  khét
  Chân
  vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>