Gà phân nhóm theo loại
 • MS:1292

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Chuối,bangada.net
 • Loại gà
  Gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1 Kg
  Màu lông
  Chuối
  Chân
  Vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1293

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Điều,bangada.net
 • Loại gà
  Gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.150kg
  Màu lông
  Điều
  Chân
  Vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:1294

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Chuối,bangada.net
 • Loại gà
  Gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.250kg
  Màu lông
  Chuối
  Chân
  Xanh
  Mào
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  900k
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1295

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Điều,bangada.net
 • Loại gà
  Gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  9 lạng
  Màu lông
  Điều
  Chân
  Mào
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2 Triệu
 • Xem chi tiết >>