Gà phân nhóm theo loại
 • MS:1285

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Điều,bangada.net
 • Loại gà
  Gà tre lai Mỹ
  Cân Nặng
  1.030kg
  Màu lông
  Điều
  Chân
  Xanh
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1286

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Chuối,bangada.net
 • Loại gà
  Gà tre lai Mỹ
  Cân Nặng
  1kg
  Màu lông
  Chuối
  Chân
  Xanh
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:1282

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xám chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.220 kg
  Màu lông
  xám chuối
  Chân
  vàng
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.8 triệu
 • Xem chi tiết >>