Để xem chi tiết các đặc điểm của gà, hãy kéo chuột đến chi tiết mà bạn muốn xem để phóng to hình ảnh

  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net
  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net
  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net
  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net
  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net
  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net

Thông tin chi tiết

Gà lai Asil,Peru,mỹ(3 dòng máu)
2,5kg
xanh-que
Đen
--
Tốt
Tốt
Tốt

xem video xổ gà

gà này đá khỏi chê luôn.tại con que này đá cũng kinh lắm nên nhìn thấy vậy.khi nào mình sẽ cập nhât video khác để anh em xem.bảo đảm con này đá hơn gà mỹ rất nhiều

Giá bán : 13 Triệu

Liên hệ:

Mr hải :01633 900 399

Gà liên quan