Để xem chi tiết các đặc điểm của gà, hãy kéo chuột đến chi tiết mà bạn muốn xem để phóng to hình ảnh

  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net

Thông tin chi tiết

Gà lai Mỹ 25%
2,2kg
Que
Đen
Lái
Tốt
Tốt
Tốt

xem video xổ gà

gà đá tốt, bổn cực mai độ

Giá bán : 4 Triệu

Liên hệ:

Mr hải :01633 900 399

Gà liên quan