Để xem chi tiết các đặc điểm của gà, hãy kéo chuột đến chi tiết mà bạn muốn xem để phóng to hình ảnh

  • ban ga da,ga my,ga asil,ga lai,bangada.net

Thông tin chi tiết

Gà lai Mỹ 75%
2,3kg
Bướm
Vàng
Trích
Tốt
Tốt
Tốt

xem video xổ gà

bổn gà bướm nhà em thì đá cựa kì cựa,giống bướm này cực kì mai độ.

Giá bán : 5 Triệu

Liên hệ:

Mr hải :01633 900 399

Gà liên quan