ban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga da
 • MS:821

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25 % mỹ
  Cân Nặng
  2.450 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  3. triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:815

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  9 lạng
  Màu lông
  que
  Chân
  điễm
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:817

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  trích
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:818

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Vàng,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.1 kg
  Màu lông
  Vàng
  Chân
  vàng
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2 triêu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:810

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  8. lạng
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.3 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:811

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều ,bangada.net
 • Loại gà
  gà pêru lai 50 %
  Cân Nặng
  2.5 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:798

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  Peru nọc
  Cân Nặng
  2.7 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  cắt
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  liên hệ
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:775

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 50 % mỹ
  Cân Nặng
  2.3 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  dau
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:763

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  50% mỹ 50% asil
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  7 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:769

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 50% peru
  Cân Nặng
  2.5 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:330

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Mặt sát thủ
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  1/2 đen 1/2 xanh
  Mào
  đã cắt
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  8 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:184

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Điều,bangada.net
 • Loại gà
  Gà cọp,3 cựa
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Điều
  Chân
  Vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  15 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:71

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xanh-que,bangada.net
 • Loại gà
  Lai asil,peru,mỹ
  Cân Nặng
  2,5kg
  Màu lông
  xanh-que
  Chân
  Đen
  Mào
  --
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  13 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:42

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Lai 75% mỹ
  Cân Nặng
  2,1Kg
  Màu lông
  Bướm
  Chân
  Vàng
  Mào
  Trích
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  5 Triệu
 • Xem chi tiết >>