ban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga da
 • MS:930

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Gà Peru rặc
  Cân Nặng
  3,4 Kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  Mào
  Lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  15 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:929

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Gà Peru rặc
  Cân Nặng
  3 Kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  Đen
  Mào
  Lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  12 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:927

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Gà Peru rặc
  Cân Nặng
  3.1kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  Mào
  Lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  12 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:928

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Gà Peru rặc
  Cân Nặng
  2.9 kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  Mào
  Lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  10 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:922

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xanh,bangada.net
 • Loại gà
  Peru Mỹ Việt
  Cân Nặng
  2.5 kg
  Màu lông
  xanh
  Chân
  đen
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:923

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  Peru asil Mỹ ( 3 dòng máu)
  Cân Nặng
  2.4 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  đen
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:926

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Peru lai Việt
  Cân Nặng
  2.2 kg
  Màu lông
  bướm
  Chân
  vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:925

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà vàng,bangada.net
 • Loại gà
  Peru Mỹ Việt
  Cân Nặng
  2.4 kg
  Màu lông
  vàng
  Chân
  xem hình
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:919

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.1 kg
  Màu lông
  chuối
  Chân
  xanh đen
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:895

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25%mỹ
  Cân Nặng
  2.8 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:892

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà 3 dòng máu
  Cân Nặng
  2.7 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  xanh
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  liên hệ
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:330

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Mặt sát thủ
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  1/2 đen 1/2 xanh
  Mào
  đã cắt
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  8 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:71

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xanh-que,bangada.net
 • Loại gà
  Lai asil,peru,mỹ
  Cân Nặng
  2,5kg
  Màu lông
  xanh-que
  Chân
  Đen
  Mào
  --
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  13 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:42

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Lai 75% mỹ
  Cân Nặng
  2,1Kg
  Màu lông
  Bướm
  Chân
  Vàng
  Mào
  Trích
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  5 Triệu
 • Xem chi tiết >>