ban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga da
 • MS:1252

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà vàng,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai asil
  Cân Nặng
  1.150 kg
  Màu lông
  vàng
  Chân
  vàng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1254

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:1255

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai asil
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  chuối
  Chân
  vàng
  Mào
  trích
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1245

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà khét,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.150 kg
  Màu lông
  khét
  Chân
  vàng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:1247

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà vàng,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  vàng
  Chân
  trắng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.7 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1249

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà khét,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 50% mỹ
  Cân Nặng
  2.2 kg
  Màu lông
  khét
  Chân
  xanh
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  liên hệ
 • Xem chi tiết >>
 • MS:1198

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Peru camelo nhập
  Cân Nặng
  3.4 kg
  Màu lông
  bướm
  Chân
  điễm
  Mào
  cắt
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  liên hệ
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:1151

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà bướm,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai mỹ 75%
  Cân Nặng
  2.3 kg
  Màu lông
  bướm
  Chân
  vàng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  liên hệ
 • Xem chi tiết >>
 • MS:330

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Mặt sát thủ
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  1/2 đen 1/2 xanh
  Mào
  đã cắt
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  8 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:71

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xanh-que,bangada.net
 • Loại gà
  Lai asil,peru,mỹ
  Cân Nặng
  2,5kg
  Màu lông
  xanh-que
  Chân
  Đen
  Mào
  --
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  13 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:42

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Lai 75% mỹ
  Cân Nặng
  2,1Kg
  Màu lông
  Bướm
  Chân
  Vàng
  Mào
  Trích
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  5 Triệu
 • Xem chi tiết >>