ban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga da
 • MS:881

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.050 kg
  Màu lông
  chuối
  Chân
  xanh
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:883

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1.250 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:885

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  8.3 lạng
  Màu lông
  chuối
  Chân
  trắng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:879

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà vàng,bangada.net
 • Loại gà
  gà pe ru lai gà việt
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  vàng
  Chân
  trắng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:864

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều ,bangada.net
 • Loại gà
  gà pêru lai 50 %
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  xanh đen
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  lien he
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:872

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai asil
  Cân Nặng
  2.3 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  điễm
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:860

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà 25% asil ,25% mỹ
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  xanh đen
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:852

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà pêru lai 50 %
  Cân Nặng
  2.7 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  đen
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:837

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25% mỹ
  Cân Nặng
  2.4 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  đen
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:330

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Mặt sát thủ
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  1/2 đen 1/2 xanh
  Mào
  đã cắt
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  8 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:184

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Điều,bangada.net
 • Loại gà
  Gà cọp,3 cựa
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Điều
  Chân
  Vàng
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  15 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:71

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xanh-que,bangada.net
 • Loại gà
  Lai asil,peru,mỹ
  Cân Nặng
  2,5kg
  Màu lông
  xanh-que
  Chân
  Đen
  Mào
  --
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  13 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:42

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Lai 75% mỹ
  Cân Nặng
  2,1Kg
  Màu lông
  Bướm
  Chân
  Vàng
  Mào
  Trích
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  5 Triệu
 • Xem chi tiết >>